Kopalnia surowców mineralnych
w Priomie k. Działdowa
Naszymi klientami są głównie producenci betonów towarowych, wytwórnie mas bitumicznych oraz przedsiębiorstwa zajmujące się robotami drogowymi.
Nasza oferta

o firmie

Firma Kusz-mar powstała w kwietniu 2010 roku.

Jesteśmy zakładem górniczym zlokalizowanym w Priomie k. Działdowa. Firma działa na podstawie koncesji na wydobycie udzielonej przez Marszałka województwa warmińsko-mazurskiego Jacka Protasa. Działamy na obszarze ok. 10 ha.

Głównym obszarem działalności zakładu górniczego „Prioma” jest wydobycie, płukanie oraz sortowanie kruszyw na poszczególne frakcje zgodnie z normą:

PN-EN 12620 +A1:2010 „Kruszywa do betonu”

PN-EN 13043:2004 „Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu”

PN-EN 13242+A1:2010 „Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym”

 

Naszymi klientami są głównie producenci betonów towarowych, wytwórnie mas bitumicznych oraz przedsiębiorstwa zajmujące się robotami drogowymi.

Nasza Jakość

Nadzór laboratoryjny w zakładzie górniczym Prioma polegający na szeregu badań określonych w ramach Zakładowej Kontroli Produkcji pełni firma BARG M.B. Gdańsk Sp. Z o.o. ul. Handlowa 15, 81-061 Gdynia.

Kruszywa produkowane w naszym zakładzie produkowane są w oparciu o normy:

PN-EN 12620 +A1:2010 „Kruszywa do betonu”

PN-EN 13043:2004 „Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu”

PN-EN 13242+A1:2010 „Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym”
 

Na każdą frakcje posiadamy komplet aktualnych badań. Na każdą partię zakupionego towaru wystawiamy deklarację zgodności oraz etykietę CE.

Co oferujemy?

Piasek płukany0-2
Piasek łamany0-2
Żwir płukany2-8
Żwir płukany8-16
Żwir płukany2-16
Grys płukany2-8
Grys płukany2-6,3
Grys płukany8-16
Stabilizacja0-31,5

Nasza galeria

KRUSZ-MAR
ul. Grunwaldzka 43
13-200 Działdowo

T: 501 302 233
F: 23 697 7877

E: marcin@zgliczynscy.pl
www.krusz-mar.pl
www.zgliczynscy.pl

Godziny otwarcia:
Od poniedziałku do piątku
07:00 do 17:00